No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

News (มุมคุณธรรม)
หลักธรรม
 

News
ThaiEdu
คนปากเสีย และปากดี
คนปากเสีย และปากดีปัญหา คนเช่นใด ?ปากอุจจาระ? ?ปากดอกไม้ และปากน้ำผึ้ง? คืออย่างไร?พุทธดำรัสตอบ ?ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลปากอุจจาระ คือ อย่างไร? บุคค...
เวลา : 2013-11-23 08:29:02 / อ่านแล้ว (325)

News
ThaiEdu
พระพรหมของบุตร
พระพรหมของบุตรปัญหา ใครเป็นพระพรหม เป็นอาจารย์เบื้องต้นและเป็นสมณะของบุตร ?พุทธดำรัสตอบ ?ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สกุลใดบุตรบูชาบิดามารดาในเรือนตน สกุลนั้น...
เวลา : 2013-11-23 08:28:34 / อ่านแล้ว (301)

News
ThaiEdu
รากเหง้าของกรรม
รากเหง้าของกรรมปัญหา อะไรคือรากเหง้าของกรรม และกรรมจะได้ผลเมื่อใด?พุทธดำรัสตอบ ?ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เหตุ ๓ ประการนี้เป็นเหตุให้เกิดกรรมเหตุ ๓ ประการคื...
เวลา : 2013-11-23 08:28:07 / อ่านแล้ว (299)

News
ThaiEdu
พระอรหันต์ทำกรรมหรือไม่
พระอรหันต์ทำกรรมหรือไม่ปัญหา คนที่ปราศจากโลภะ โทสะ โมหะแล้ว กระทำกรรมจะถือว่าเป็นกรรมหรือไม่ ?พุทธดำรัสตอบ ?ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กรรมที่กระทำด้วย อโลภะ...
เวลา : 2013-11-23 08:27:09 / อ่านแล้ว (307)

News
ThaiEdu
หลักในการใช้จ่ายทรัพย์
หลักในการใช้จ่ายทรัพย์คหบดี ! อริยสาวกนั้น ใช้โภคทรัพย์ที่ตน หาได้มา ด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้น รวบรวมมาด้วย กำลังแขน มีตัวชุ่มด้ว...
เวลา : 2013-10-27 10:00:53 / อ่านแล้ว (315)

News
ThaiEdu
ศิลปะแห่งการปลุกเร้าความเพียร
ศิลปะแห่งการปลุกเร้าความเพียรภิกษุ ท. ! อารัพภวัตถุ (ที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียร) ๘ อย่าง เหล่านี้มี อยู่. แปดอย่าง อย่างไรเล่า ? แปดอย่างคือ :-...
เวลา : 2013-10-27 09:59:18 / อ่านแล้ว (299)

News
ThaiEdu
กระดองของบรรพชิต
กระดองของบรรพชิตภิกษุ ทั้งหลาย. ! เรื่องเคยมีมาแต่ก่อน :เต่าตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็น,สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง ก็เที่ยวหากินตามริมลำธารในตอน...
เวลา : 2013-10-27 09:57:45 / อ่านแล้ว (293)

News
ThaiEdu
ตั้งจิตในกายคตาสติ
ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมันภิกษุ ทั้งหลาย. ! เปรียบเหมือนหมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่ามีนางงามในชนบทพึงประชุมกัน ก็นางงามในชนบทนั้นน่าดูอ...
เวลา : 2013-10-27 09:53:43 / อ่านแล้ว (224)

News
ThaiEdu
คนตกน้ำ ๗ จำพวก
คนตกน้ำ ๗ จำพวก(ระดับต่าง ๆ แห่งบุคคลผู้ถอนตัวขึ้นจากทุกข์)ภิกษุ ทั้งหลาย. ! บุคคลเปรียบด้วยบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกเหล่านี้ มีอยู่หาได้อยู่ ในโลก.เจ็ดจำพว...
เวลา : 2013-10-27 09:50:32 / อ่านแล้ว (261)

News
ThaiEdu
สังฆทานดีกว่า !
สังฆทานดีกว่า !? ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ทานประจำสกุลวงศ์ ข้าพระองค์ยังให้อยู่ แต่ว่าทานนั้นข้าพระองค์ให้เฉพาะหมู่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์หรือผู้ปฏิบัติอรห...
เวลา : 2013-10-27 09:46:53 / อ่านแล้ว (234)

News
ThaiEdu
จงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจ
จงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจภิกษุ ทั้งหลาย. ! พวกเธอเอ็นดูใคร และใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟัง เขาจะเป็นมิตรก็ตาม อำมาตย์ก็ตามญาติหรื...
เวลา : 2013-10-27 09:43:19 / อ่านแล้ว (204)

News
ThaiEdu
อริยสัจสี่โดยสังเขป (ทรงแสดงด้วยความยึดในขันธ์ห้า)
อริยสัจสี่โดยสังเขป (ทรงแสดงด้วยความยึดในขันธ์ห้า)ภิกษุ ทั้งหลาย. ! ความจริงอันประเสริฐ มีสี่อย่างเหล่านี้,สี่อย่างเหล่าไหนเล่า ? สี่อย่างคือ ความจริง...
เวลา : 2013-10-27 09:42:54 / อ่านแล้ว (201)

News
ThaiEdu
ความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์
ความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงธรรม (สิ่ง) ที่มีตัณหาเป็นมูล ๙ อย่าง.๙ อย่าง อย่างไรเล่า ?๙ อย่าง คือ :-เพราะอาศัยตัณหา จึงมี การแส...
เวลา : 2013-10-27 09:42:19 / อ่านแล้ว (191)

News
ThaiEdu
ที่รักที่เจริญใจในโลก
ที่รักที่เจริญใจในโลกตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก.ตัณหา เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี่.ต...
เวลา : 2013-10-27 09:41:37 / อ่านแล้ว (203)
วิทยาธร
วิทยาธรเป็นเทวดาจำพวกหนึ่งในชั้นจตุมหาราชิกา ซึ่งตามปกติแล้ว เทวดาก็สามารถมีฤทธิ์ มีอำนาจได้ ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ตนเคยทำไว้ ไม่จำเป็นต้องได้ฌาน เพราะถ...
เวลา : 2013-02-12 14:28:41 / อ่านแล้ว (455)

 คำค้นหา ฮิตรอบ 7 วัน

 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา